Sinds vorig jaar is er heel wat veranderd in de privacywetgeving rond camerabewaking. Je bent tegenwoordig verplicht aan bepaalde voorwaarden te beantwoorden wanneer je een beveiligingscamera plaatst. Wat die voorwaarden concreet inhouden en hoe je ernaar handelt, kom je hier te weten.

Oorsprong

Hoe langer hoe meer doen bedrijven en particulieren beroep op een beveiligingscamera door zijn gunstig effect op zowel de beveiliging van goederen en mensen als de bestrijding van vandalisme. Het beveiligingssysteem staat lang niet meer in zijn kinderschoenen. Daarom is de wetgever genoodzaakt aan deze moderne ontwikkelingen tegemoet te komen en bestaat er sinds mei 2018 een nieuwe regel rond camerabewaking waarin de privacy van de burger centraal staat .

Toepassing

De camerawet is van toepassing op alle bewakingscamera’s die worden geïnstalleerd en gebruikt voor het toezicht en de bewaking van plaatsen. Mensen die een camera aan de binnenkant van hun huis plaatsen (voor huishoudelijk gebruik), vallen dus niet onder deze wetgeving. Concreet is deze regel van toepassing op:

  1. Een particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis te bewaken.
  2. Een zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken.
  3. Ondernemingen die camera’s plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, …

Wetgeving

Verplichtingen voor de gebruikers:

Camerabewaking pictogram

Ook praktisch moet je enkele stappen ondernemen om te voldoen aan de wetgeving.

  1. Gebruiker dient het videobewakingsysteem aan te geven via het e-loket www.aangiftecamera.be
  2. In register verwerken wat de doeleinden zijn van je opnames. Meer info op www.besafe.com
  3. Pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats met verplichte info zoals op de afbeelding vermeld staat.

Als je camera’s plaatst aan de buitenkant van je gebouw moet je er zeker voor zorgen dat je de buren en de straat niet mee filmt. Als het door de invalshoek niet anders kan, moet je die vlakken maskeren.

Verplichtingen voor de installateur:

Hij moet beschikken over een vergunning als beveiligingsonderneming, afgeleverd door FOD Binnenlandse Zaken. Dit beschermd beroep moet onder een strikte wet- en regelgeving uitgeoefend worden. Laat je dus goed en professioneel begeleiden, want onrechtmatig verkregen beeldmateriaal heeft géén juridische draagkracht.

INCERT

Vraag altijd naar het bijkomende kwaliteitslabel ‘INCERT-video’. Alleen gecertificeerde installateurs kunnen je een conformiteitsverklaring INCERT afleveren. De INCERT-certificatie staat borg voor kwaliteit en stelt drie elementen centraal:

  1. de finaliteit, met het oog op het juist definiëren van de doelstellingen van de klant.
  2. de toepassing, om de installatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
  3. de kriticiteit, om kritieke plaatsen en modaliteiten te bepalen

Steeds tot je dienst!

Contacteer ons gerust. Vragen staat vrij bij GDW Security. Voor onze klanten zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar.

Zoek je een elektronische beveiligingsoplossing op maat? Eén van onze beveiligingsadviseurs werkt na een persoonlijke risicoanalyse graag een voorstel uit.

200

Nieuwe projecten in 2023