Inbraakbeveiliging

GDW Security is een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Vandaar dat wetgeving bij ons hoog in het vaandel staat. Wij maken altijd een studie van jouw beveiligingsbehoeften conform de wetgeving.

Zo ben je als klant voortdurend in orde met de vereisten van verzekeringen.
Meer informatie hierover? Met onderstaand overzicht zetten we je alvast op weg:

Camerabewaking

Als particulier of bedrijf ben je nu zelf verantwoordelijk voor de registratie van je camera’s. Dat kan GDW Security dus niet in jouw plaats doen. De recente wijzigingen in de Camerawet brengen enkele nieuwe procedures met zich mee.

Als je een bewakingscamera plaatst, dan moet je hiervan aangifte doen bij de overheid uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera. Het goede nieuws is dat je deze aangiftes nu elektronisch indient via het specifieke aangifteloket: www.aangiftecamera.be. Deze aangifte is mogelijk met je burgertoken of ID.

Aanduiding van een verantwoordelijke

Een andere belangrijke stap is de aanduiding van een verantwoordelijke voor de verwerking van de camerabeelden. Deze persoon is verplicht om een activiteitenregister bij te houden en dit te allen tijde beschikbaar te houden voor de gegevensbeschermingsautoriteiten en de politiediensten.

Officiële pictogrammen en contactgegevens

Om de zichtbaarheid en bewustwording te vergroten, vereist de wet dat officiële pictogrammen naast de ingang van het pand worden aangebracht. Deze pictogrammen moeten ook de contactgegevens van de eigenaar of verantwoordelijke weergeven. Hiermee waarborg je de privacy van individuen en maak je duidelijk dat er cameratoezicht plaatsvindt.

Vanaf 11/06/2018 moeten een aantal nieuwe vermeldingen aangebracht worden op het pictogram teneinde rekening te houden met de GDPR:

Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of een telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden. (telefoonnummer is nieuw).
In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (aanstelling DPO is in bepaalde gevallen verplicht door de GDPR bvb. overheidsinstellingen of bedrijven met grootschalige verwerkingen).
In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen.
Wanneer het gaat om camerabewaking door middel van camera’s voor automatische nummerplaatherkenning, wordt de vermelding «ANPR» in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters toegevoegd op het pictogram, aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.
GDPR-wetgeving en aangifteplicht

Het is essentieel om te benadrukken dat zowel de Camerawetgeving als de GDPR-wet van kracht blijven en in acht moeten worden genomen. In het geval van tegenstrijdigheden primeert de GDPR altijd op de camerawetgeving. Het is van het grootste belang om de privacyrechten van individuen te respecteren en te waarborgen.

Uitzonderingen voor eigen woningen

Als je als burger een camera in je eigen woning plaatst, ben je niet gebonden aan deze aangifteplicht. Deze uitzondering erkent het recht op privacy in de eigen leefomgeving.

Voor meer gedetailleerde informatie en een korte gebruikershandleiding verwijzen we je naar www.besafe.be.

Steeds tot je dienst!

Contacteer ons gerust. Vragen staat vrij bij GDW Security. Voor onze klanten zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar.

Zoek je een elektronische beveiligingsoplossing op maat? Eén van onze beveiligingsadviseurs werkt na een persoonlijke risicoanalyse graag een voorstel uit.

200

Nieuwe projecten in 2023