Het is wettelijk verplicht om brandblustoestellen te voorzien en jaarlijks te onderhouden. In het Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van 28/3/2014 wordt die verplichting wettelijk vastgelegd. De wetgeving is niet beperkt tot de brandbestrijdingsmiddelen maar omvat alle brandbeschermingsmiddelen in de ruimste zin van het woord. Ook noodverlichting, branddetectiesystemen, waarschuwing en alarm, signalisatie, rookkoepels … zijn hierin opgenomen. De wettelijke verplichting is dan ook van toepassing op alle bedrijven en vervangt daarnaast grote delen van het ARAB.

Het bepalen van het aantal en type blusmiddelen gebeurt volgens een aantal criteria. Daarom doen de meeste bedrijven beroep op specialisten, zoals Braco, om in functie van de risico’s de juiste brandbestrijdingsmiddelen te bepalen.

Volgens de van toepassing zijnde normen en/of voorschriften van de fabrikant, moeten deze brandbeschermingsmiddelen eveneens jaarlijks worden nagezien en onderhouden. Ook voor deze service kan je beroep doen op de specialisten van Braco, zowel het bedrijf als zijn werknemers zijn gecertifieerd overeenkomstig de NBN S21-050.

Naast bedrijven is er ook een duidelijke wetgeving voor meergezinswoningen. Hiervoor zijn er basisnormen opgesteld.

Draagbare of mobiele snelblussers

Deze toestellen worden bepaald door de aard en de omvang van het gevaar. Ook hier kan je steeds beroep doen op de mensen van Braco. Aan de hand van een risicoanalyse bepalen ze samen met jou hoe je je het best en conform beveiligd tegen brand.

Nood aan onderhoud of advies bij de plaatsing van blustoestellen of haspels, neem contact op met onze partner Braco Fire Protection. Je kunt bellen naar +32 53 21 45 70 of een mail sturen naar info@bracofireprotection.be.

Steeds tot je dienst!

Contacteer ons gerust. Vragen staat vrij bij GDW Security. Voor onze klanten zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar.

Zoek je een elektronische beveiligingsoplossing op maat? Eén van onze beveiligingsadviseurs werkt na een persoonlijke risicoanalyse graag een voorstel uit.

200

Nieuwe projecten in 2023