Onderhoud en plaatsing van brandblussers en noodverlichting

Onderhoud en plaatsing van brandblussers en noodverlichting

Het is wettelijk verplicht om brandblustoestellen te voorzien en jaarlijks te onderhouden. In het Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van 28/3/2014 wordt die verplichting wettelijk vastgelegd. De wetgeving is niet beperkt tot de brandbestrijdingsmiddelen maar omvat alle brandbeschermingsmiddelen in de ruimste zin van het woord. Ook noodverlichting, branddetectiesystemen, waarschuwing en alarm, signalisatie, rookkoepels ... zijn hierin opgenomen. De wettelijke verplichting is dan ook van toepassing op alle bedrijven en vervangt daarnaast grote delen van het ARAB.

Het bepalen van het aantal en type blusmiddelen gebeurt volgens een aantal criteria. Daarom doen de meeste bedrijven beroep op specialisten, zoals Braco, om in functie van de risico’s de juiste brandbestrijdingsmiddelen te bepalen.

Volgens de van toepassing zijnde normen en/of voorschriften van de fabrikant, moeten deze brandbeschermingsmiddelen eveneens jaarlijks worden nagezien en onderhouden. Ook voor deze service kan u beroep doen op de specialisten van Braco, zowel het bedrijf als zijn werknemers zijn gecertifieerd overeenkomstig de NBN S21-050

Naast bedrijven is er ook een duidelijke wetgeving voor meergezinswoningen. Hiervoor zijn er basisnormen opgesteld. 

Draagbare of mobiele snelblussers

Deze toestellen worden bepaald door de aard en de omvang van het gevaar. Ook hier kan u steeds beroep doen op de mensen van Braco. Aan de hand van een risicoanalyse bepalen ze samen met u hoe u zich het best en conform beveiligd tegen brand.

Nood aan onderhoud of advies bij de plaatsing van blustoestellen of haspels, neem contact op met onze partner Braco Fire Protection. U kan bellen naar +32 53 21 45 70 of een mail sturen naar info@bracofireprotection.be.