Regels & voorwaarden

Identiteit

GDW Security

Met elke verwijzing naar GDW Security bedoelen we GDW Security nv.

GDW Security nv / BE 0429.563.114

Haachtsesteenweg 56
BE-1831 Machelen-Diegem

+32 2 720 99 90
info@gdwsecurity.be

Privacy

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. 

De persoonsgegevens van de bezoeker van deze site zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Hoewel wij persoonsgegevens kunnen meedelen aan dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor rekening van GDW Security als verwerker, zullen geen persoonsgegevens van bezoekers gedeeld worden met derde partijen voor doelstellingen anders dan aangegeven bij het verzamelen van de persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Elke bezoeker heeft het recht om - zonder opgave van redenen en zonder kosten - zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze worden aangewend voor direct marketing. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

GDW Security neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoeker worden meegedeeld, te verzekeren. Elke bezoeker erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. 

Cookies

Eigen cookies: de website gebruikt cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen GDW Security.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert een cookie, waaruit we o.a. kunnen afleiden uit welke regio’s onze bezoekers komen.

Social Media: bepaalde pagina’s op onze website kunt u ‘liken’ of ‘sharen’ (via Facebook, Twitter of Linkedin). Om dit tot stand te brengen, moet u ter plekke inloggen bij het gewenste social medium. Om later een andere pagina te ‘liken’ of ‘sharen’, moet u niet meer opnieuw inloggen. De geplaatste tracking cookie zorgt er immers voor dat de website uw gegevens onthoudt, op voorwaarde dat u vanop dezelfde computer werkt.

Gebruiksvoorwaarden

Recht op één kopie

De site http://www.gdwsecurity.be is het geesteskind van GDW Security. Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan. Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht. U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van GDW Security. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan GDW Security dit jammer genoeg niet altijd garanderen. GDW Security behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Links op eigen risico

U gebruikt http://www.gdwsecurity.be op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. GDW Security is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

Verkoopsvoorwaarden

In ons werk zetten we graag de puntjes op de i. Een beroepsafwijking, dat geven we grif toe. Maar wel heel handig om tot een heldere samenwerking te komen. Daarom hebben wij volgend document opgesteld met de algemene verkoopsvoorwaarden.

Verkoopsvoorwaarden