"Dit project kon enkel met partners die goed op mekaar ingespeeld zijn"

In de Leuvense binnenstad is ‘Zeven Tuinen’ – een renovatieproject waarbij wonen, werken en ontspannen samengaan – een oase van rust en groen. Voor het elektrotechnische luik van dit project sloegen GDW Security en Electro Wijnants de handen in elkaar.

Profiel

Geert Wijnants en Jan De Wilder

Electro Wijnants werd door Geert Wijnants als eenmansbedrijf opgericht in 1989, en omgevormd tot een bvba in ’95. Dit familiebedrijf, gevestigd in het Limburgse Borgloon, is gespecialiseerd in algemene elektriciteitswerken en verlichtingsprojecten, en telt een 15-tal medewerkers.

Het installatiebedrijf is vooral op de projectmarkt actief: overheidsgebouwen, politiekantoren, zorginstellingen, serviceflats tot zelfs automatisering van industriële bedrijven. Voor grote projecten werd reeds meermaals samengewerkt met GDW Security uit Machelen-Diegem. 

Situatie

In de Leuvense binnenstad is ‘Zeven Tuinen’ – een renovatieproject waarbij wonen, werken en ontspannen samengaan – een oase van rust en groen. Voor het elektrotechnische luik van dit project sloegen twee Fedelec-leden de handen in elkaar. GDW Security stond in voor de beveiliging: branddetectie, toegangscontrole, camerabewaking en inbraakdetectie. Dit in hechte samenwerking met installatiebedrijf en opdrachtgever Electro Wijnants uit Borgloon die onder meer videofonie, databekabeling en elektriciteitswerken voor zijn rekening nam.

Geert Wijnants"De werkzaamheden zijn zeer gefaseerd verlopen. Onze werkplanning diende dus heel flexibel te zijn. Een dergelijk project op een professionele manier realiseren kan enkel met partnerbedrijven die goed op mekaar ingespeeld zijn en voldoende relevante ervaring hebben." - Geert Wijnants

Wonen, werken en ontspannen

De voormalige Vander Elst Sigarenfabriek langs de Leuvense Arnould Nobelstraat kreeg een volledig nieuwe look. Enkel het logo van de fabriek – bovenaan één van de gevels – doet nog aan de oude bestemming van het pand terugdenken. De bestaande fabrieksgebouwen – die al een tijdje leeg stonden – kregen een totaal nieuwe invulling. Hiervoor werden de oude hangars en opslagplaatsen eerst helemaal gestript en casco gemaakt.

De oude fabrieksstructuren vindt men het best terug in de twee buitenste gebouwen A en C. De volledige site werd omgevormd tot een geslaagde mix van kantoren en wooneenheden – ondergebracht in de blokken A, B, C en Y – en mooi aangelegde, overdag publiek toegankelijke, tuinen. Blok Y omvat – naast appartementen – tevens enkele handelsruimtes.

Op de onderste niveaus van enkele gebouwen zijn er open landschapskantoren. Ook in het historische herenhuis aan de Tiensevest nr 102 zijn er kantoren ondergebracht. Samen werden ze in één geheel geïntegreerd, naar een ontwerp van het Leuvense architectenbureau Jaspers-Eyers Architects en in samenwerking met studiebureau Herelixka uit Merksem. De oude fabriekssite werd zo een nieuwe bruisende plek in de binnenstad, waar wonen, werken en ontspannen perfect samengaan.

Industriële look

De industriële look is duidelijk aanwezig in Zeven Tuinen. De nieuwe, ruime appartementen hebben hoge plafonds en grote raamvlakken die voor een overvloedige lichtinval zorgen.

Op het gelijkvloers wordt er horeca/winkelgelegenheid voorzien. Verder worden de kantoorruimtes onder meer ingenomen door het Leuvense Justitiehuis, een groot advocatenkantoor, een onderzoeksbureau en een callcenter.

Geert Wijnants, zaakvoerder van Electro Wijnants uit Borgloon dat de elektriciteits- en beveiligingswerkzaamheden uitvoerde, legt uit: “De werkzaamheden zijn zeer gefaseerd verlopen. Een tweetal jaar terug zijn we in blok A gestart met het leggen van de bekabeling, later volgden het installeren van de elektriciteitsborden en de toegangscontrole. Er werd bouwlaag per bouwlaag afgewerkt, telkens er appartementen werden verkocht om deze snel in gebruik te kunnen nemen. Eind 2012 kon gebouw A volledig in gebruik genomen worden. Inmiddels was blok B in volle renovatie, en werd gestart met de sloop van blok C. Onze werkplanning diende heel flexibel te zijn.”

Nieuwe hoogspanningscabine

Bij de realisatie van het Zeven Tuinen-project liep de energievoorziening niet altijd van een leien dakje. Geert Wijnants: “Naast blok A was er een oude hoogspanningscabine van Eandis die tot op heden nog steeds in gebruik is. Naarmate het project meer en meer vorm kreeg, en er meer appartementen verhuurd werden, kon er niet langer voldoende elektriciteit langs de laagspanningskant voorzien worden."

"Toen werd er beslist om een bijkomende HS-cabine te bouwen, vooral in functie van één van de huurders-bedrijven met een grote kantoorruimte en dito energieverbruik. Deze cabine werd ondergebracht op verdieping -1 van het blok C, en heeft dienst gedaan als tijdelijke voeding voor de reeds afgewerkte appartementen en kantoren in de blokken B en C."

"Ondertussen werd in het parkinggedeelte onder blok Y de nieuwe cabine van Eandis geplaatst. Deze werd in oktober 2013 in dienst genomen, waarna de overschakeling van de blokken B en C naar de definitieve aansluitingen mogelijk werd. Het totale opgenomen vermogen van de site komt zo op 1900KvA. Blok A wordt nog steeds gevoed door de oude hoogspanningscabine van Eandis. In een latere fase zullen ook de voorzieningen van blok A – met onder meer het Justitiehuis – worden overgeschakeld naar de nieuwe hoogspanningscabine."

Videofonie

Het implementeren van de video- en parlofonie – waarvoor de keuze van de bouwheer-architect viel op het Siedlesysteem – gebeurde in nauwe samenwerking tussen SIEDLE en Electro Wijnants.

Jan De Wilder, medezaakvoerder van GDW Security: “Wat de toegang naar de appartementen en de ondergrondse parking betreft, wordt er in een netwerk gewerkt, zowel naar toegangscontrole als naar camerabewaking. In de parking zijn er uiteraard ook slagbomen waar men zich moet aanmelden. Op alle toegangsdeuren van de sassen en de liften werd er toegangscontrole en videofonie toegepast. Vermits het een vrij open site betreft, werd er ook centraal, vooraan aan de inkom, en aan de twee zijkanten, videofonie voorzien.”

Zes brandcentrales in netwerk

Bij de realisatie van het project Zeven Tuinen zorgde GDW Security voor het beveiligingsmateriaal: onder meer zes analoog adresseerbare brandcentrales in netwerk.

“Analoog omdat, met het indrukken van de knop, meteen duidelijk wordt waar het brandgevaar zich situeert. Waren ook voorzien: toegangscontrole op een 100-tal deuren en een parkingsysteem met slagbomen in beheer, camerabewaking met IP-camera’s en inbraakdetectiesystemen voor diverse huurders”, aldus De Wilder.

De ondergrondse parking bestaat uit vier niveaus en werd volledig uitgerust met een branddetectiesysteem van de Belgische fabrikant LIMOTEC, gekoppeld aan een regen- en warmteafzuiginstallatie van de firma S-Air, dit zonegestuurd. Geert Wijnants: “Vermits de parking onder meerdere gebouwen van Zeven Tuinen doorloopt, was een koppeling tussen de verschillende systemen in de gebouwen noodzakelijk. Elk gebouw beschikt over een eigen brandcentrale, een eigen bedienpaneel en een eigen configuratie en programmatie.”

In topologie gekoppeld

In de gebouwen liet de bouwheer branddetectie installeren volgens de voorschriften van de brandweer. Maar om voor bouwheer en conciërge totaal branddetectiebeheer van de volledige site mogelijk te maken, werden alle brandcentrales in topologie aan elkaar gekoppeld in een netwerk.

Dit gedetailleerde netwerk is evenwel ‘zichtbaar’ voor de beheerder van de gebouwen. Bij een eventuele brand in de ondergrondse parking zorgt het netwerk ervoor dat alle blokken van het complex vlot geëvacueerd kunnen worden. Het betreft afzonderlijke systemen met elk hun eigen autonomie, die omwille van voornoemde reden, gekoppeld zijn aan dit netwerk. Ook de luchtgroepen en de personenliften worden via het netwerk aangestuurd.

Toegangscontrole

Door het groot aantal huurders en gebruikers zijn er in het Zeven Tuinen-complex reeds een 800-tal badges in gebruik. Het aspect toegangscontrole is een apart verhaal. Er werd weinig standaard gewerkt.

Het toegangscontrolesysteem van de Belgische fabrikant DINEC is voorzien op maximum 3.000 gebruikers. Alle deuren die vanuit de ondergrondse parking toegankelijk zijn, werden uitgerust met een toegangscontrolesysteem, gelinkt aan verschillende groepen van gebruikers: huurders, bezoekers van appartementen, conciërge, postbedeling…

Sommige gebruikers hebben via webinterface toegang tot het beheren van de deuren in hun eigen gehuurde ruimtes. Elke eigenaar/huurder van een appartement krijgt de beschikking over een badge -‘sleutel’. Voor bedrijven is de situatie uiteraard wat complexer.

Momenteel zijn er, over de Zeven Tuinen site verspreid, een 70-tal badgelezers operationeel. Na volledige afwerking van blok D zullen dat er wellicht een 100-tal zijn. Vanuit dit systeem worden nog een aantal specifieke, op maat gemaakte, sturingen beheerd: deze van de parkeerslagbomen en de toegangspoorten, die bij vriesweer automatisch dichtgaan.

IP-camera’s aan ingangen

Op strategische punten, verspreid over de site, werd camerabewaking – door middel van IP-camera’s – geïnstalleerd. Het betreft overzichtscamera’s met het oog op het veiligheidsgevoel en het voorkomen van eventueel vandalisme. Zo worden de diverse ingangen van de site door deze camera’s in beeld gebracht.

Het gaat over een zestal camera’s, onder meer aan de twee toegangspoorten langs de zijkant, aan de inrit van de parking aan de Tiensevest, en aan de inrit aan het D-blok. Eigenaar en conciërge kunnen deze camerabeelden bekijken, desgevallend ook van op smartphone. Elke toegang tot de site wordt permanent gefilmd, omdat de site in principe overdag vrij toegankelijk is.

Een bijkomende veiligheidsmaatregel is het feit dat de toegang tot Zeven Tuinen vanaf 10 uur ’s avonds afgesloten wordt. Wie niet over een badge beschikt, kan het domein niet betreden. Enkele bedrijven die kantoorruimte huren in Zeven Tuinen, zoals een onderzoeksbureau en een advocatenkantoor, lieten een eigen inbraakdetectiesysteem installeren, afzonderlijk beveiligd, en niet gelinkt aan het Zeven Tuinen-netwerk.

Gefaseerde afwerking niet evident

Electro Wijnants was de voorbije twee jaar met 15 à 20 medewerkers op de werf actief. GDW Security kon zich beperken tot twee gespecialiseerde techniekers voor het programmeren en testen van de diverse installaties. Aansluitingen gebeurden bijna uitsluitend door de medewerkers van Electro Wijnants in nauwe samenwerking met, en volgens de voorschriften van, GDW Security. De gefaseerde afwerking van de diverse blokken heeft de zaken niet altijd vereenvoudigd. Er diende frequent bijgestuurd te worden naargelang de wensen van nieuwe huurders of de bouwheer zelf. Soms moesten voorlopige, tijdelijke aansluitingen uitgevoerd worden die in sommige gevallen enkele dagen nadien weer verwijderd werden, en later, mits een aantal wijzigingen, opnieuw geïnstalleerd werden. Dit resulteerde in nogal wat aanpassings- en meerwerken voor beide installatiebedrijven die evenwel zeer goed op mekaar ingespeeld zijn.

Jan De Wilder en Geert Wijnants: “Als installatiebedrijven moesten wij ten allen tijde het totaalplaatje blijven bekijken… Een dergelijk project op een professionele manier realiseren kan enkel met partnerbedrijven die goed op mekaar ingespeeld zijn en voldoende relevante ervaring hebben. Ook Herelixka Studiebureau uit Antwerpen was vertrouwd met dergelijke grootschalige projecten, en paste perfect in dit plaatje. Wat niet wegneemt dat een en ander wel (gezonde) stress met zich meebracht… Een pluspunt was zeker het feit dat de bouwheer – tevens architect – zelf zijn aannemers had gekozen, waardoor er meteen klare en duidelijke afspraken konden worden gemaakt.”

Laatste rechte lijn

Rest nog de afwerking van blok D, de kleinste blok van Zeven Tuinen. Hier moeten zowel toegangscontrole, branddetectie als camerabeveiliging nog geïnstalleerd worden. Pas in de daarop volgende fase kan de toegangscontrole – die in de gemeenschappelijke delen voor pakweg 90 procent gerealiseerd is – volledig gefinetuned worden. Wat camerabewaking betreft, is alle bekabeling inmiddels gelegd, maar moet het systeem nog opgestart worden. Ook inzake branddetectie is het wachten op de afwerking van blok D om het netwerk tussen de verschillende brandcentrales te finaliseren. Electro Wijnants heeft nog de tuinverlichting van het Leuvense Zeven Tuinen project op de agenda. De tuinverlichtingsarmaturen zijn van de hand van de firma ‘Niche’.

Bron: Fedelec