Wetgeving

Inbraakbeveiliging 

GDW Security is een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Vandaar dat wetgeving bij ons hoog in het vaandel staat. Wij maken altijd een studie van uw beveiligingsbehoeften conform de wetgeving.

Zo bent u als klant voortdurend in orde met de vereisten van verzekeringen. Wilt u meer informatie hierover? Met onderstaand overzicht zetten we u alvast op weg:

Camerabewaking

Aangifte van uw camerabewaking systeem

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u hiervan aangifte doen bij de overheid uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera. Dit gebeurt online en is kosteloos – www.aangiftecamera.be

In toepassing van de camerawet wordt hiervoor een specifieke elektronische aangifteprocedure voorzien. Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit aangifteloket is geïntegreerd in dezelfde homepagina als de aangifte voor alarmsystemen. Dezelfde toepassing maakt het dus mogelijk om beide systemen aan te geven.

– meer info op www.besafe.be

Om toegang te hebben dient men zich te identificeren met de e-ID, burgertoken of beveiligingscode via token of mobiele app (zoals bij het indienen van de belastingaangifte via tax-on-web).    

Het is de verantwoordelijke voor de verwerking (uw dus) die de bewakingscamera’s moet aangeven. Wij kunnen dit als installateur niet in de plaats van de klant doen.

Uitzondering op de aangifte

U moet geen aangifte doen wanneer u een bewakingscamera plaatst op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek en die alleen dient voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dus in uw eigen woning.

TER INFO:

Eigenaars van bestaande bewakingscamera’s die reeds werden aangegeven bij de Privacy commissie hebben tijd tot 25 mei 2020 om hun aangifte opnieuw te doen via het nieuwe systeem.

Pictogrammen

KB van 28 mei 2018 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.Vanaf 11/06/2018 moeten een aantal nieuwe vermeldingen aangebracht worden op het pictogram teneinde rekening te houden met de GDPR:

  • Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of een telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden. (telefoonnummer is nieuw).

  • In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (aanstelling DPO is in bepaalde gevallen verplicht door de GDPR bvb. overheidsinstellingen of bedrijven met grootschalige verwerkingen). 

  • In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen.

  • Wanneer het gaat om camerabewaking door middel van camera's voor automatische nummerplaatherkenning, wordt de vermelding «ANPR» in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters toegevoegd op het pictogram, aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.

https://lh4.googleusercontent.com/88XJs2Owq54Iv4FZx14pfslvZOW0p2y13_9uDXXvyZWxYOTnkQ4BzT34dgeoA_FMD0lz6J4rr8JLfdpYSCh4s-0rsBHVU4dYGRlyYAg4Nmwl4gtc5fW2ju75uRLqXyNWydKAGaFAaJUYG9LCHg