Tot 9.000 telefoontjes en 24/7 service

helpdesk

Weet u dat er elke dag bijna 9.000 verschillende telefoontjes op onze helpdesk kunnen binnenkomen? Elke oproep is gelinkt aan een installatie die we in het verleden in dienst hebben gezet. 

Klanten die kiezen voor een servicecontract kunnen gerust zijn dat ze 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een medewerker aan de lijn krijgen die hen helpt. Zonder contract is de service beperkt tot onze kantooruren – elke werkdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur. 

Razendsnel

Bij elke oproep is het eerst belangrijk om te bepalen hoe de installatie technisch is opgebouwd en conceptueel samengesteld. Hiervoor kijken we in onze algemene database die een link legt met materiaallijsten, grondplannen en de historiek van vorige interventies en preventieve onderhouden. De software stelt ons in staat om razendsnel info op te zoeken, een technisch probleem correct te analyseren en actie te ondernemen.

Deze analyse is in handen van een team van 4 medewerkers die technisch grondig getraind zijn. Met kennis van zaken schatten ze de materialen en tijd in die nodig zijn om een defect ter plaatse op te lossen. Ook bieden ze telefonische assistentie – altijd in de taal van de klant en met de glimlach. Zo kunt u als klant vaak meteen de juist handeling uitvoeren om het probleem op te lossen. 

Van op afstand én ter plaatse

Met de meeste installaties maken we via een gekoppelde telefoonlijn of internet van op afstand een verbinding. We bekijken rechtstreeks de programmatie en software. Hebt u zelf uw installatie gekoppeld aan een lokale pc voor eigen beheer? Dan analyseren we via een Teamviewer-sessie (overnemen van computer van de gebruiker op afstand) samen met u de toestand. 

We besparen u graag verplaatsingskosten door van op afstand te analyseren en mogelijks het probleem op te lossen. Ons doel is efficiënt en kostenbesparend te werken voor onze klanten – dat betekent technici ter plaatse sturen alleen als het nodig is. Ze herstellen dan de installatie in één keer met de juiste materialen.

Eén nummer: 02 720 99 90

Probleempje? U belt ons servicenummer 02 720 99 90, dat dag en nacht bereikbaar is.

Onze helpdeskmedewerkers werken van 6.30 uur tot 18.00 uur. Buiten die uren schakelt het nummer automatisch via een contact center van Securitas door naar onze technici van wacht. Zij hebben alle nodige software en competenties om de dienstverlening te garanderen. 

Track & trace

Is een interventie nodig? Dan noteren we de info op een ticket in ons systeem. We kennen een urgentiegraad toe, zodat voor iedereen duidelijk is hoe dringend een tussenkomst nodig is. Dankzij het track-&-trace-systeem in onze wagens zijn we in staat de meest nabije én geschikte collega in te schakelen. 

Onze collega krijgt het ticket digitaal doorgestuurd en noteert daarop zijn werktijd, materialen en eventuele opmerkingen bij uitvoering. Als klant tekent u af op een tablet-pc die de tickets automatisch digitaal doorstuurt naar uw contactpersoon, die meteen alle informatie bij de hand heeft. Duidelijk, efficiënt en milieuvriendelijk.