BOSEC gecertificeerd

Het certificaat BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification) waarborgt het beste kwaliteitsniveau van brandpreventieproducten, -systemen, -installaties en aanverwante diensten. GDW Security is al jarenlang houder van het certificaat.

BOSEC Certificaat

BOSEC overziet de volgende domeinen:

BOSEC-gecertificeerden moeten voldoen aan strenge administratieve en technische voorwaarden. Het reglement van het merk BOSEC vindt u op de website van ANPI.

Of preventiemateriaal door BOSEC gecertificeerd is, is voornamelijk belangrijk voor de eindgebruikers. Het certificaat verzekert hen van de kwaliteit van de producten en/of systemen. Bovendien is het merk BOSEC een werkinstrument voor verzekeringsmakelaars. Vaak roepen ze het in als een technisch argument. Zowel verzekerde als verzekeringsmaatschappij hebben baat bij risicovermindering.

Over welke certificaten beschikt GDW Security nog? Van ongeveer 720 erkende beveiligingsfirma's hebben er amper een dertigtal zowel ISO-, INCERT- als BOSEC-certificatie. De zekerheid van gecontroleerde kwaliteit, daar gaan we voor.